Loading...
#เฮทีเดียว 20 ล้านคน !!! ครม.จัดให้สิทธิประกันตน เงินทั้งนั้น ขนาดนอน รพ.ยังรับไปเลย 300 บาท/วัน.. เช็คด่วนอาชีพไหนบ้าง ??? | SarakNew
Home » » #เฮทีเดียว 20 ล้านคน !!! ครม.จัดให้สิทธิประกันตน เงินทั้งนั้น ขนาดนอน รพ.ยังรับไปเลย 300 บาท/วัน.. เช็คด่วนอาชีพไหนบ้าง ???

#เฮทีเดียว 20 ล้านคน !!! ครม.จัดให้สิทธิประกันตน เงินทั้งนั้น ขนาดนอน รพ.ยังรับไปเลย 300 บาท/วัน.. เช็คด่วนอาชีพไหนบ้าง ???

Written By Best Newsth on Wednesday, April 26, 2017 | 5:36:00 AM
ข่าวดีสำหรับแรงงานอิสระ ที่ไม่มีนายจ้าง เช่น วินจักรยานยนต์ และหาบเร่แผงลอยกว่า 20 กว่าล้านคน หลังครม.ไฟเขียว ร่างกฎ หมายใหม่ ประกันสังคมเพิ่มสิทธิและขยายสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มากขึ้น คาดว่าภายใน 2 เดือนนี้ มีผลบังคับใช้และเปิดให้แรงงานยื่นสมัครทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เผยที่ประชุมครม.ว่า ได้อนุมัติกฎหมาย เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 นั่นก็คือ แรงงานไม่มีนายจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวม 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ ทดแทน, ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นประกันตน และ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน


และในการปรับปรุงครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีสิทธิประโยชน์ใกล้เคียงกับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่เป็นแรงงานในระบบมากยิ่งขึ้น และทั้งนี้ผู้ประกันตนจะมีทางเลือกเป็น 3 ทางเลือก นั่นก็คือ ทางเลือกที่ 1 มีการปรับปรุงเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนจ่ายสมทบเดือนละ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท รวมแล้ว เป็นจ่ายสมทบทั้งหมด 100 บาท และรับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี ได้แก่ เงินค่าทำศพ, เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ, เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยนั่นเองส่วนเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้ เมื่อเจ็บป่วยนั้น แต่เดิมเมื่อนอนโรงพยาบาลจะได้รับวันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี เปลี่ยนเป็น 300 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี และกรณีไปพบแพทย์จะได้ครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี สำหรับเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพยังให้สิทธิคงเดิม คือ จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จำนวน 500 – 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลานานถึง 15 ปี เงื่อนไขการรับเงินทดแทนการขาดรายได้ต้องเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้นตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการแพทย์และกรณีเงินค่าทำศพ แต่เดิมนั้นได้รับ 2 หมื่นบาท สำหรับสิทธิประโยชน์ใหม่นี้นอกเหนือจากจะได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาทแล้ว ยังได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มอีก 3,000 บาทอีกด้วย


และทางเลือกที่ 2 จะปรับปรุงเป็นผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 100 บาท ซึ่งรัฐจ่ายสมทบ 50 บาท รวมเป็นเงินสมทบทั้งสิ้น 150 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี ได้แก่ เงินบำเหน็จชราภาพ (เงินออมกรณีชราภาพ), เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ, เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย, เงินค่าทำศพ ซึ่งจะได้รับเพิ่มขึ้นเหมือนกันกับทางเลือกที่ 1 ส่วนเงินบำเหน็จชราภาพคงได้รับตามเดิม

ด้าน พล.อ.ศิริชัย เผยว่า ตามกฎหมายใหม่นี้ได้เพิ่มทางเลือกใหม่ขึ้นเป็นทางเลือกที่ 3 ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน นั่นก็คือ ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท รัฐจ่ายสมทบให้ 150 บาท รวมเป็นเงินสมทบทั้งสิ้น 450 บาท เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี ได้แก่ เงินค่าทำศพ, เงินสงเคราะห์บุตร, เงินบำเหน็จชราภาพ หรือเงินออมกรณีชราภาพ, เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย และเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ
ทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เผยว่า คาดกฎหมายฉบับนี้จะสามารถบังคับใช้ได้ภายใน 2 เดือนนี้ หลังการปรับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นครั้งนี้ คาดว่าน่าจะเป็นแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบ สมัครเข้ามาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มากยิ่งขึ้น โดยในปีแรกนี้ คาดว่าจะมีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านคน และ ค่าใช้จ่ายภาครัฐจะอยู่ที่ประมาณ 400 ล้านบาท สำหรับการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 นั้น ประชาชนต้องใช้หลักฐานเพียงอย่างเดียว นั่นก็คือ บัตรประชาชน ก็สามารถดำเนินการได้แล้ว ข้อดีคือไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ตัดสิทธิบัตรทอง ขาดส่งเงินสมทบก็ยังเป็นสมาชิกต่อได้ และรัฐบาลร่วมออกเงินสมทบให้อีกต่างหาก