Loading...
#มาแล้ว !!! ผลการเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2560 "พระยาแรกนา - พระโค" กินข้าวโพด กินหญ้า..ปีนี้น้ำพอดี ข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์ !! | SarakNew
Home » » #มาแล้ว !!! ผลการเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2560 "พระยาแรกนา - พระโค" กินข้าวโพด กินหญ้า..ปีนี้น้ำพอดี ข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์ !!

#มาแล้ว !!! ผลการเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2560 "พระยาแรกนา - พระโค" กินข้าวโพด กินหญ้า..ปีนี้น้ำพอดี ข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์ !!

Written By Best Newsth on Thursday, May 11, 2017 | 8:35:00 PM
วันนี้ (12 พ.ค.) ถือเป็นอีกพิธีที่สำคัญของประชาชนชาวไทย สำหรับ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เวลาประมาณ 8.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพลับพลาท้องสนามหลวง

เนื่องในพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคล โดยปีนี้ มี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ยาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์ นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา สำหรับเทพีคู่หาบปีนี้ประกอบด้วย เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวนันทินี ทองคงเหย้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน นางสาวพรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆต่อจากนั้นเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี 3 รอบ โดยขวาง 3 รอบ หว่านธัญพืช โหรหลวงลั่นฆ้องชัย แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงของกิน 7 สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคผลเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2560 พระยาแรกนาเลือกผ้านุ่ง 5 คืบ ทำนายว่า น้ำในปีนี้ปริมาณพอดี ข้าวนาผลบริบูรณ์ พระโคกินข้าว-ข้าวโพด-หญ้า น้ำพอดี ทำนายว่า ข้าวได้ผลบริบูรณ์

ส่วนผลการทำนายของพระโคเพิ่ม และพระโคพูล ปรากฏว่า กินข้าว - ข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี กินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์อย่างไรก็ตาม พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย แต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่น ๆ ส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น