#เจอพระธุดงค์ไปเขาพนมรุ้ง น้ำในรถไม่มี กะจะถวายปัจจัย แต่พอท่านตอบกลับมาเท่านั้น ยกมือสาธุท่วมหัว!!!เจอพระธุดงค์ไปเขาพนมรุ้ง น้ำในรถไม่มี กะจะถวายปัจจัย แต่ ” พระธุดงค์ ท่านกลับตอบมาด้วยวาจาที่เลื่อมใสว่า“ให้ปัจจัยมา พระก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร เก็บไว้เถอะโยม แค่มีจิตใจที่เป็นกุศล ก็เป็นบุญแล้ว”

ได้ฟังเพียงแค่นี้ก็ปลื้มใจจนพูดไม่ออก ท่านธุดงมาจากทางเหนือลงมาเรื่อยๆ ตั้งใจจะไปเขาพนมรุ้ง อาสาไปส่งก็ไม่ยอม ท่านอยากจะเดินไปเรื่อยๆ เพราะพระพุทธเจ้าก็เดินธุดงค์ เงินนะมีความจำเป็น แต่บางคนมีมากเกินกว่าความจำเป็นครับ บางคนก็มีน้อยกว่าความจำเป็น คนใช้เงินมี2พวก พวกหนึ่งมี100 ใช้ 50 พวกหนึ่งมี50 ใช้100 ของแท้ของจริงคนที่ได้พบและได้คุยกับท่าน..นับว่าคุณก็เป็นคนมีบุญที่ได้พบ เจอพระดีๆ
จนทำให้เราได้ข้อคิดเรื่องหนึ่งว่า มีด้วยหรอที่เงินจะไม่มีความจำเป็น ? จึงขออนุโมทนาให้ท่านได้พบแสงสว่างในทางธรรมอย่างที่ตั้งใจ คำพูดของท่านทำให้เราหยั่งลึงจิตใจท่านไม่ได้การเวลาและการกระทำของท่านทำ ให้เราเป็นสุขอย่ากให้เพราะที่บวชเพื่อผลประโยชทั้งกายและปัจใจดูท่านเป็น เยี่ยงย่างสาธุ
#เจอพระธุดงค์ไปเขาพนมรุ้ง น้ำในรถไม่มี กะจะถวายปัจจัย แต่พอท่านตอบกลับมาเท่านั้น ยกมือสาธุท่วมหัว!!! #เจอพระธุดงค์ไปเขาพนมรุ้ง น้ำในรถไม่มี กะจะถวายปัจจัย แต่พอท่านตอบกลับมาเท่านั้น ยกมือสาธุท่วมหัว!!! Reviewed by on 10:42:00 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.