Loading...
#พอกันทีกับมนุษย์เงินเดือน!!! จบ ป.ตรีไม่ง้ออาชีพลูกจ้าง เป็นนายตัวเอง ใช้ภูมิปัญญาเพิ่มค่าการเกษตร น่าเอาเป็นตัวอย่างมากๆ!!! | SarakNew
Home » » #พอกันทีกับมนุษย์เงินเดือน!!! จบ ป.ตรีไม่ง้ออาชีพลูกจ้าง เป็นนายตัวเอง ใช้ภูมิปัญญาเพิ่มค่าการเกษตร น่าเอาเป็นตัวอย่างมากๆ!!!

#พอกันทีกับมนุษย์เงินเดือน!!! จบ ป.ตรีไม่ง้ออาชีพลูกจ้าง เป็นนายตัวเอง ใช้ภูมิปัญญาเพิ่มค่าการเกษตร น่าเอาเป็นตัวอย่างมากๆ!!!

Written By Best Newsth on Wednesday, May 17, 2017 | 5:01:00 AM“ผมไม่ขายผักผลไม้สด แต่นำกล้วยมาอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นกุยช่ายมาทำขนม ใบย่านางมาทำชา หรืออย่างอ้อย ชาวบ้านปลูกใช้พื้นที่ 10, 20 ไร่ ขายส่งให้โรงงานผลิตน้ำตาล ก็ถูกกดราคา แต่ผมเรียนรู้กระบวนการหีบอ้อย นำภูมิปัญญาบรรพบุรุษมาใช้ เพื่อทำน้ำตาลอ้อยเอง ปลูกทุกอย่างในรูปแบบอินทรีย์ พื้นที่ปลูกอ้อยแค่ 1.5 ไร่ แต่สามารถทำรายได้เทียบเท่าคนที่ปลูกเป็นสิบๆ ไร่”

ยุติกับดักมนุษย์เงินเดือน สู่เกษตรอินทรีย์วิถีไทย

ชีวิตวัยเด็ก กับภาพที่เห็นปู่ย่า ตายาย ปลูกข้าว ปลูกผัก มีกินมีใช้อย่างไม่ขัดสน ความสุขเกิดในบ้านหลังเล็กๆ นั่นเพราะรู้จักคำว่า “พอเพียง”

นี่จึงเป็นเหตุผลให้เด็กหนุ่มวัยเพียง 20 ปีต้นๆ ยุติการทำงานในระบบลูกจ้าง เพื่อเดินตามรอยความสุข ที่คนรุ่นก่อนเก่าดำเนินมา กับเกษตรอินทรีย์วิถีไทยคุณอภิวรรษ สุขพ่วง เขาคือเจ้าของความสุขกับวิถีพอเพียง ณ “ไร่สุขพ่วง” ตั้งอยู่ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

จากพื้นที่แห้งแล้ง ดินเสีย ขาดน้ำ เด็กหนุ่มคนนี้มุ่งหน้าฟื้นฟู ด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกข้าว สร้างแหล่งน้ำ สร้างบ้านอยู่อาศัย และเสริมด้วยกิจกรรมเลี้ยงสัตว์เพื่ออาศัยผลพลอยได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการฆ่า

บนพื้นที่ 25 ไร่ บัดนี้ เติบโตไปด้วยต้นไม้ เติมเต็มความอุดมสมบูรณ์

แนวคิดเพิ่มมูลค่าสินค้า คือจุดเริ่มต้นกับการทำตลาดของไร่สุขพ่วง ผลผลิตส่วนใหญ่นำมาแปรรูปก่อนขาย
“ผมไม่ขายผักผลไม้สด แต่นำกล้วยมาอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นกุยช่ายมาทำขนม ใบย่านางมาทำชา หรืออย่างอ้อย ชาวบ้านปลูกใช้พื้นที่ 10, 20 ไร่ ขายส่งให้โรงงานผลิตน้ำตาล ก็ถูกกดราคา แต่ผมเรียนรู้กระบวนการหีบอ้อย นำภูมิปัญญาบรรพบุรุษมาใช้ เพื่อทำน้ำตาลอ้อยเอง ปลูกทุกอย่างในรูปแบบอินทรีย์ พื้นที่ปลูกอ้อยแค่ 1.5 ไร่ แต่สามารถทำรายได้เทียบเท่าคนที่ปลูกเป็นสิบๆ ไร่”ปลูก แปรรูป ขาย ใส่มูลค่าสินค้าเกษตรจุดขาย 3 ประการคือ ปลูกเอง แปรรูปเอง จำหน่ายเอง ถือเป็นวิธีเข้าถึงลูกค้าได้ดีที่สุด เพราะสามารถอธิบายได้ทุกกระบวนการ เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อลูกค้า “เราทำสินค้าโดยคิดว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่ลูกทำให้พ่อแม่ทาน ฉะนั้น ต้องใส่ใจทุกรายละเอียด”กับการศึกษาเรียนรู้ และลงมือทำตามวิถีแห่งความพอเพียงนี้ ส่งผลให้คุณอภิวรรษ และครอบครัว สามารถมีอยู่มีกินได้อย่างไม่ขัดสนสำหรับผู้ที่สนใจเดินตามรอยวิถีพอเพียง เฉกเช่นคุณอภิวรรษ เดินทางไปดูตัวอย่างได้ที่ไร่สุขพ่วง พร้อมเก็บเกี่ยวความรู้เพิ่มเติม ด้วยเพราะสถานที่แห่งนี้จัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย” (Earth Safe) โดยมีเรื่องราวด้านการเกษตร การบริหารจัดการ และการตลาด พร้อมมอบให้