Loading...
#ด่วน !!!! โอกาสดีๆสำหรับคนอยากมีบ้านมาถึงแล้ว บ้านเช่าคนจนเดือนละ 1,400 บาท รัฐบาลจัดให้ เช็คเลยใครมีสิทธิจอง (รายละเอียด) | SarakNew
Home » » #ด่วน !!!! โอกาสดีๆสำหรับคนอยากมีบ้านมาถึงแล้ว บ้านเช่าคนจนเดือนละ 1,400 บาท รัฐบาลจัดให้ เช็คเลยใครมีสิทธิจอง (รายละเอียด)

#ด่วน !!!! โอกาสดีๆสำหรับคนอยากมีบ้านมาถึงแล้ว บ้านเช่าคนจนเดือนละ 1,400 บาท รัฐบาลจัดให้ เช็คเลยใครมีสิทธิจอง (รายละเอียด)

Written By Best Newsth on Tuesday, June 6, 2017 | 6:58:00 PM
พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติจัดทำโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี พ.ศ.2559-2568 และแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติปี 2558-2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศที่ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้มาตรฐานในตลาดได้

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 3-4 คน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้รับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท พ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า โครงการนี้จะดำเนินการทั้งหมด 14 โครงการ รวม 4388 หน่วย เป็นโครงการในพื้นที่กทม. และปริมณฑล 1029 หน่วย และโครงการภูมิภาค จำนวน 3359 หน่วย รองรับประชาชนได้ประมาณ 15,000 คน ลงทุนรวม 2,057 ล้านบาท โดยจะเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเต็มจำนวน พื้นที่ดำเนินการตั้งอยู่ในโครงการเคหะชุมชนหรือโครงการเมืองใหม่ของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 11 โครงการ และโครงการบนที่ดินราชพัสดุในเขตเมืองอีก 3 โครงการ คิดอัตราค่าเช่าประมาณ 1,400-2,400 บาทต่อเดือนรูปแบบอาคารจะสูง 3-5 ชั้น 1 ห้องนอน ขนาด 28 ตารางเมตร และจะมีการจัดสรรห้องพักร้อยละ 10 ของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุหรือผู้พิการด้วย ซึ่งแผนนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 จำนวน 2,271 หน่วย และในปี 2562 อีก 1617 หน่วย นอกจากนี้ทางเลขาธิการนายกฯ เสนอว่า สำหรับคุณสมบัติผู้เช่าให้การเคหะใช้ฐานผู้มีรายได้น้อยตามการลงทะเบียนของกระทรวงการคลังเข้าไปร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งนายกฯ ระบุว่า อยากให้การดำเนินการเป็นไปในรูปแบบประชารัฐและให้พิจาณาอาคารอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งานมาปรับปรุงให้เป็นที่อยู่ของประชาชนต่อไป”พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าว